• تخصص: عضو هیئت مدیره

اطلاعات تیم

کد ملی :2991702451

نماینده:شرکت نگین بنادر ایرانیان( سهامی خاص)

موظف یا غیرموظف:غیرموظف

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد عمران