• تخصص: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

اطلاعات تیم

کد ملی : 2245806942

نماینده:شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش (سهامی خاص)

موظف یا غیرموظف: موظف

مدرک تحصیلی:دکتری کار آفرینی

حقوق دریافتی: 300.000.000 ریال