مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/06/31 برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان، مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، روز دوشنبه مورخ 28/09/1401 در محل سالن همایش های صدرا با حضور اکثریت سهامداران برگزار گردید.