1
 • 1

  محور

 • 2

  چرخ

 • 3

  جعبه یاتاقان

 • 4

  هیچکدام