1
 • 1

  قوس مثبت 8 لایه دارای طول 1100 میلیمتر

 • 2

  پارابولیک 4 لایه دارای طول 1000 میلیمتر

 • 3

  قوس منفی 8 لایه دارای طول 1200 میلیمتر

 • 4

  قوس منفی 4 لایه دارای طول 1100 میلیمتر