روز خوب بورسی حپارسا

در معاملات روز شنبه مورخ 1401/10/10 بازار سرمایه نماد حپارسا سومین نماد در شاخص فروش حقوقی به صف خرید و پنجمین نماد بازار در شاخص خرید حقیقی ها بوده و برترین شرکت در بین گروه شرکت های حمل و نقل بوده است که نشان دهنده اقبال و اعتماد سهامداران حقیقی به سهم و این شرکت بوده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/06/31 برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان، مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، روز دوشنبه مورخ 28/09/1401 در محل سالن همایش های صدرا با حضور اکثریت سهامداران برگزار گردید.

بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر از هلدینگ حمل و نقل

به گزارش روابط عمومی هلدینگ حمل و نقل روز شنبه مورخ 1401/07/02 جناب آقای دکتر مازیار حسینی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر از شرکت توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش (هلدینگ حمل و نقل غدیر) بازدید به عمل آوردند.

انتصاب مدیرعامل شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

طی حکم مدیرعامل هلدینگ حمل و نقل غدیر؛ دکتر رضا رستگار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان شدند.

دکتر رضا رستگار به عنوان سرپرست شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان منصوب شدند

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر اکبر محققی مدیرعامل هلدینگ حمل و نقل غدیر، دکتر رضا رستگار به سمت سرپرست شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان منصوب شدند