• تخصص: عضو هیئت مدیره

اطلاعات تیم

کد ملی : 0937825761

نماینده: شرکت دریابان جنوب ایران کیش(سهامی خاص)

موظف یا غیرموظف:  غیرموظف

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد عمران