• تخصص: رئیس هیئت مدیره

اطلاعات تیم

کد ملی :2410978576

نماینده:شرکت زرین پرشیا(سهامی عام)

موظف یا غیرموظف: غیرموظف

مدرک تحصیلی:کارشناسی علوم اجتماعی