• تخصص: عضو هیئت مدیره

اطلاعات تیم

کد ملی :0046210962

نماینده:شرکت ایران مارین سرویسز(سهامی خاص)

موظف یا غیرموظف: غیرموظف

مدرک تحصیلی:کارشناسی مکانیک