1
 • 1

  حلقه ای چدنی و یکپارچه

 • 2

  حلقه ای فولادی و یکپارچه

 • 3

  حلقه ای آلومینیمی و شکاف دار

 • 4

  حلقه ای فولادی و شکاف دار