1
 • 1

  حلقه ای فولادی و یکنواخت – کوره حرارتی

 • 2

  حلقه ای فولادی و شکاف دار- پرس درحالت دوران پرس

 • 3

  حلقه ای چدنی – پرس بصورت جا زنی

 • 4

  حلقه ای چدنی و شکاف دار- کوره حرارتی