1
 • 1

  ریزش محموله از شیر سه راهی

 • 2

  نشتی در بدنه مخزن

 • 3

  نشتی از لوله های استیم

 • 4

  تلاطم محموله