ردیف نام سهامدار میزان سهام درصد
1 شركت بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش(سهامي خاص) 158,507,769 63.4%
2 صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران 8266,428,064 3.88%
3 شركت توسعه فاوا صنعت
(سهامي خاص)
5,000,000 2%
4 ذکریا محمودی 4,000,000 1.6%
5 شركت سرمايه گذاري امین توان آفرین ساز
(سهامي عام)
3,621,534 1.4%
6 شرکت صادرفر
(سهامي خاص)
3,110,309 1.2%
7 ناصر عبدالحسین پور 2,635,773 1.01%
8 سایر 66,695,789 26.6%
      جمع 250,000,000 100.00%