سابقه تاسیس شرکت

شرکت حمل و نقل ریلی نیرو (سهامی خاص) در مرداد ماه سال 1384 با هدف تامین سوخت نیروگاه های سراسر کشور و با 11 شعبه در سراسر شبکه ریلی (جنوب، اراک، تهران، شمال، شمال شرق، شمال غرب، آذربایجان، خراسان، جنوب شرق، اصفهان، هرمزگان) تأسیس شد.
 

نام این شرکت مورخ 1394/06/10 به “توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان” تغییر یافته و در تاریخ 1394/10/26 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است. همچنین با عرضه 5 درصد سهام این شرکت در تاریخ 1395/08/03 به صورت رسمی وارد فرابورس شده است.

شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان با مالکیت 1200 واگن مخزندار از نوع 543، 547 و 557 هزاری، بزرگترین شرکت حمل و نقل ریلی عضو شرکت های گروه مخزندارا در سطح کشور است.

موضوع فعالیت این شرکت براساس اساسنامه، جابجایی انواع بار و مسافر با استفاده از امکانات شبکه ریلی کشور بوده و شرح خدمات آن عبارتند از : حمل و نقل ریلی انواع محصولات نفتی و غیر نفتی، شامل مواد شیمیایی، فرآورده های پتروشیمی، روغن های خوراکی و غیر خوراکی، خدمات فورواردری در حمل و نقل ترکیبی داخلی و بین المللی، خدمات گمرکی و صدور بارنامه های داخلی و بین المللی ریلی.
BNSF_5350_20040808_Prairie_du_Chien_WI