به گزارش روابط عمومی هلدینگ حمل و نقل روز شنبه مورخ 1401/07/02 جناب آقای دکتر مازیار حسینی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر از شرکت توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش (هلدینگ حمل و نقل غدیر) بازدید به عمل آوردند. طی این بازدید جناب آقای دکتر محققی مدیرعامل هلدینگ حمل و نقل ضمن خوش آمدگویی به ارائه گزارشی از توانمندی ها، اهداف، چشم انداز ها و تاریخچه هلدینگ حمل و نقل پرداختند و مهم ترین هدف هلدینگ حمل و نقل غدیر را تبدیل شدن به بازوی لجستیکی توانمند و قابل اتکاء و تکمیل کننده زنجیره ارزش های صنایع مختلف موجود در هلدینگ غدیر برشمردند.

در ادامه، مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه هلدینگ حمل و نقل از جمله جناب آقای دکتر رستگار مدیرعامل شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شرکت، توانایی ها و پتانسیل های موجود در زمینه حمل ریلی را توضیح داده و برنامه های توسعه ای در زمینه های مختلف حمل و نقل ریلی را بیان نمودند.

در پایان جناب آقای دکتر حسینی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر ضمن تشکر از تلاش های صورت پذیرفته، رهنمودهای لازم را ارائه فرمودند.