• تخصص: رئیس هیئت مدیره

اطلاعات تیم

کد ملی :2091821284

نماینده:شرکت نگین بنادر ایرانیان

موظف یا غیرموظف: غیرموظف

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد