• تخصص: مدیرعامل

اطلاعات تیم

کد ملی :0042720389

نماینده:شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش

موظف یا غیرموظف:موظف

مدرک تحصیلی:دکتری