چهارشنبه, 24 مهر 1398

هیئت مدیره

نماینده حقوقی

اعضای حقوقی هیئت مدیره

علی اصغر سراجی

 شرکت سرمایه­گذاری اعتضاد غدیر
  (سهامی خاص)


ناصر بختیاری

شرکت دریابان جنوب کیش
  
(سهامی خاص)

رضا جمارانیان

شرکت بین المللی توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش
  ( سهامی خاص )


سید مصطفی خردمند

شرکت ایران مارین سرویسز 
(سهامی خاص)


عبدالرضا نادری افوشته

شرکت سرمایه­گذاری زرین پرشیا 
(سهامی خاص)DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8