طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر اکبر محققی مدیرعامل هلدینگ حمل و نقل غدیر، دکتر رضا رستگار به سمت سرپرست شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان منصوب شدند.

متن حکم انتصاب صادر شده توسط دکتر محققی بدین شرح است:

جناب آقای رضا رستگار

باعنایت به تعهد، دانش و تجارب ارزشمند و شایسته جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان منصوب می شوید.      امید است با اتکال به ایزد متعال در پیشبرد اهداف شرکت موفق و موید باشید.

شایان ذکر است جناب آقای دکتر سیدعلیرضا حسینی طباطبایی مدیرعامل سابق شرکت به سمت مدیرعامل هلدینگ رفاه و گردشگری تامین (هگتا) منصوب شدند