با حکم دکتر اکبر محققی مدیرعامل هلدینگ حمل و نقل نگین کیش، دکتر رضا رستگار به مدیرعاملی و عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان منصوب شدند.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان؛ مدیرعامل هلدینگ حمل و نقل غدیر دکتر رضا رستگار را به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان منصوب نمودند. شایان ذکر است در خرداد ماه سال جاری دکتر رستگار به عنوان سرپرست این شرکت منصوب گردیده بودند.

در بخشی از حکم انتصاب آمده:  «جناب آقای رضا رستگار

باتوجه به تجارب ارزشمند و تخصص جنابعالی در امور حمل و نقل ریلی کشور به استناد صورتجلسه 224 مورخ 04/05/1401 هیئت مدیره شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل شرکت مذکور منصوب می گردید.»

لازم به ذکر است در این جلسه از زحمات جناب آقای دکتر سید علیرضا حسینی طباطبائی مدیرعامل سابق این شرکت تقدیر به عمل آمد.